fbpx

Stories

Khám phá & chia sẻ
hành trình
chuyển đổi số

Trải nghiệm môi trường làm việc số không giới hạn
cho doanh nghiệp và nhân viên của bạn

Spotlight

Hội thảo chuyên biệt

Hành trình số hóa của các doanh nghiệp SME trong làn sóng chuyển đổi số sẽ còn nhiều chông gai. Thực tế, không phải ai cũng chiến thắng trên hành trình này.

Nhưng không ít doanh nghiệp SME “chậm và chắc” đã thành công. Họ đã làm thế nào?

Hãy cùng thảo luận và chia sẻ với FastWork trong talkshow: "Hành trình số hóa và những thách thức của Doanh nghiệp SME" vào 10 giờ sáng thứ 3 ngày 26/10/2021 

Lịch sự kiện

Sự kiện dành cho Nhà quản lý, Lãnh đạo doanh nghiệp và Doanh nhân

Sự kiện đã diễn ra

Xem lại nội dung qua video chúng tôi đã recorded

3500+ doanh nghiệp

đã lựa chọn FastWork

0 +

Công việc được số hóa

0 +

Quy trình được số hóa

0 +

Dự án được số hóa

0 +

Người dùng hằng ngày

0 +

Đề xuất và phê duyệt

0 +

Booking được khởi tạo

FastWork

Phù hợp với mọi lĩnh vực kinh doanh